Σχετικά με εμάς

 

 

Η εταιρεία μας Πλαστικά Κασαπίδη A.B.E.E. εδρεύει σε ιδιοκτήτες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Με επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για λες τις γραμμές παραγωγής , βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του τελικού προϊόντος

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία Πλαστικής και Χάρτινης Συσκευασίας