Προϊόντα

 

Κατασκευάζουμε Πλαστικές Σακούλες πολλων τύπων Ατύπωτων και Τυπωμένων 

Κατασκευάζουμε Υλικά Συσκευασίας Ρολλά και Φιλμ

Εμπορευόμαστε Χάρτινες Τσάντες Παντός Τύπου